Testarea auzului nou-născutului și copilului mic

Implantul cohlear

Drepturi pentru copiii cu deficiențe de auz

Legislație relevantă

  • Constituția României prevede că persoanele cu handicap se bucură de protecție specială (art. 50).
  • Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene creează cadrul pentru combaterea discriminării pe motive de handicap (art.10 și 19(1).
  • Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene include dizabilitatea printre motivele pe baza cărora este interzisă discriminarea și consfințește dreptul persoanelor cu dizabilitate la integrare socială (art. 26).
  • Educație: Drepturile părinților în asigurarea educației copiilor lor (extrase din texte de legi și tratate)

Convenții internaționale în materie

Acte normative interne

Organizații reprezentative

Autorități

Centre (clinici) de implant cohlear în România

Producători de implant reprezentați în România

    Recomandări