Pentru prima dată în România există locuri dedicate elevilor cu cerințe educaționale speciale, în liceele din toată țara.

În februarie 2020, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) recomanda ca elevii cu cerințe educaționale speciale trebuie să aibă locuri speciale în licee, școli profesionale și universități, la admitere, pe modelul celor alocate „romilor” și copiilor din Republica Moldova (edupedu.ro).

Inițiatoarea plângerii către CNCD motiva că măsura ar fi

„un ajutor semnificativ pentru cei care au anumite abilități într-un domeniu, dar abilități deficitare pe alt domeniu și nu vor mai fi obligați, de exemplu, să aibă nota 6 la română la examenul de Evaluare Națională ca să intre la un liceu pe economic sau matematică, dacă el este foarte bun la matematică” [1].

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a încheiat în același an un parteneriat cu Ministerul Educației pentru ca în licee să fie alocate locuri distincte, în plus față de cele bugetate și nu rupte din numărul total alocat.

Pentru anul 2020-2021, Ministerul a instructat, prin Ordinul de ministru nr. 4532/2020, liceele și școlile profesionale să aloce copiilor cu CES aceste locuri. Iată cum au fost alocate ele în licee (în ceea ce poate fi considerat un „program-pilot”), la ce licee și cu ce note s-a intrat. Procedura („cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburări de spectru autist/tulburări specifice de învățare, care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020” emisă de direcția de specialitate din minister) a fost aceasta.

Pentru anul 2021-2022, calendarul admiterii, inclusiv locurile pentru copiii cu CES, este aici, iar cadrul normativ a fost actualizat de Ordinul de ministru nr. 5457/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, din care cităm:

„(7) Pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din
învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, data limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere.”

Repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat
se face în două etape. Admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES să se facă în baza certificatului de orientare școlară emis de Centrul Județean/al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, înaintea etapelor de repartizare computerizată (pentru copiii „tipici”):

„(11) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct
alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face computerizat,
într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea fiecărei etape de repartizare computerizată,
conform Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021 – 2022, prevăzut în anexa nr. 1”

ANPDCS pune la dispoziție un material lung și detaliat aici.

Pentru cei nefamiliari cu termenii, două note:

  • cerințele educaționale speciale sunt „necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.);
  • certificatul CES eliberat de CJRAE/CMBRAE ajută strict pentru orientarea școlară și este legat de nevoile particulare de învățare. Dacă un copil are certificat CES nu înseamnă că are automat și certificat de handicap (acesta din urmă atestă dizabilitatea în sine).

[1]. Extrase din textul plângerii:

  • „elevii cu dizabilități neuropsihice și cerințe educative speciale nu beneficiază de aceleași drepturi” cu cei de etnie „romă” (pardon) sau cu cei care provin din Republica Moldova, care „au alocate anual locuri speciale în școli și universități pentru a li se asigura șanse egale la educație, date fiind mediile defavorizate din care provin”.
  • „Elevii cu cerințe educative speciale beneficiază de programe adaptate, conform legislației în vigoare, după care învață un număr de ani însă, la testările naționale sunt obligați să rezolve aceleași subiecte ca elevii care au învățat după programe standard. Considerăm, așadar că elevii cu cerințe educative speciale sunt discriminați permanent în sistemul de învățământ românesc și vă solicităm să analizați situația și să luați măsurile care se impun pentru a determina Ministerul Educației și legiuitorii să (…) aloce locuri speciale în școlile și universitățile din sistemul public pentru elevii cu deficiențe neuropsihice (autism, sindrom Down, AHDD, etc) încadrați în diferite grade de handicap”.

0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.