La cea mai recentă reuniune a sa, pe 12 februarie 2021, Adunarea Generală a Asociației Persoanelor cu Deficiențe de Auz „Darul Sunetului” a revizuit obiectul de activitate, prevederile statutare, activitatea anterioară ca și istoricul asociației, ai cărei membri fondatori sunt părinții unor copii hipoacuzici purtători de implant cohlear.

Adunarea Generală a reținut faptul că prin specificul și caracterul său de noutate tehnologică și medicală, cvasimajoritatea pacienților purtători de implant cohlear din România (la care se adaugă un număr mult mai mic de purtători de implant de ureche medie și de implant cu ancorare osoasă) sunt copii (minori) și totodată că numărul acestora este în creștere. Statutul acestora de persoane care beneficiază de primul și singurul, deocamdată, dispozitiv biomedical care funcționează ca interfață senzorială între creier și organe a adus provocări și dificultăți în aspecte esențiale ale vieții sociale a copiilor și familiilor acestora, cum ar fi stabilirea corectă a încadrării în grad de handicap sau exercitarea corespunzătoare a dreptului constituțional la învățătură în condiții de egalitate de șanse.

Accesul la implantul cohlear înseamnă suplinirea parțială a unei deficiențe grave de auz și facilitează integrarea școlară în școala de masă și accesul la o viaţă independentă – acestea fiind și obiectivele declarate ale asociației – ceea ce deosebește între copiii deficienți de auz purtători de implant și cei nepurtători de implant.

Cu toate acestea, copilul cu implant cohlear nu este un copil tipic, ci rămâne un copil cu nevoi speciale, pentru care pierderea auzului la o vârstă fragedă influenţează dezvoltarea intelectuală şi psihologică și care, în plus, este dependent de funcționarea corespunzătoare a dispozitivului de asistență auditivă.

Pentru aceste motive, Adunarea Generală apreciază că toți copiii purtători de implant auditiv au nevoie de o reprezentare adecvată, distinctă, din partea mediului asociativ în relația cu autoritatea dar și cu societatea.

Astfel, membrii și-au exprimat intenția de a accentua, statutar, preocuparea primară a organizației pentru reprezentarea intereselor acestei categorii de copii.

Cu unanimitate, Adunarea Generală a decis:

1. Modificarea Statutului asociației, astfel:
După alin. 1 al art. 5 se introduce un nou aliniat, 1’, cu următorul conținut:
„(1’) Asociația va reprezenta cu precădere și cu prioritate interesele și drepturile copiilor purtători de implant auditiv, ale părinților și tutorilor legali ai acestora.”
2. Depunerea cererii de aderare a asociației la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar (EDUPART).


0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.