Actualizare la articolul A fost publicată decizia privind înlocuirea procesoarelor de sunet vechi/defecte. Prime comentarii:

La 11 noiembrie 2019 a fost publicat Ordinul Președintelui CNAS nr. 988/6.11.2019 (text complet aici) prin care se dă curs solicitării pacienților hipoacuzici de includere în Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile a înlocuirii procesoarelor de sunet ale protezelor implantabile cu ancorare osoasă (de ureche medie) care au atins vârsta de 5 ani și/sau sunt defecte post-garanție, plus alte condiții specifice purtătorilor de proteze cu ancorare osoasă.

Totodată, se clarifică procedura de solicitare/acordare a înlocuirii procesorului de sunet și sunt actualizate alocările bugetare și de angajament aferente modificărilor.

Mulțumim Casei Naționale, ministerului Sănătății și medicilor care s-au implicat în rezolvarea, cu destulă celeritate am aprecia, a solicitărilor asociațiilor de pacienți!

Extrase relevante din Ordinul Președintelui CNAS nr. 988/2011:

„Articolul 32^1
(1) Achiziţia şi eliberarea procesoarelor de sunet (partea externă) pentru implanturi cohleare şi a procesoarelor de sunet (partea externă) pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă se realizează prin unităţile sanitare prin care se derulează Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive). Pentru a beneficia de procesor de sunet:
a) pacientul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate se va prezenta în unitatea sanitară care derulează programul şi la care se află în evidenţă în momentul solicitării procesorului de sunet (partea externă), în serviciul de audiologie;
b) medicul specialist care realizează activarea şi adaptarea procesorului de sunet va menţiona în foaia de observaţie a pacientului recomandarea pentru procesor de sunet (partea externă) şi va completa unul din Formularele pentru înlocuirea procesorului de sunet (partea externă), după caz, la pacienţii eligibili, prevăzute în anexa nr. 12^1, în baza căruia se realizează eliberarea procesorului de sunet;
c) procesorul de sunet (partea externă) va fi eliberat pacientului după activare şi adaptare specifică şi va beneficia de o perioadă de garanţie conform prevederilor din contractul de achiziţie.
(2) În cazul procesoarelor ieşite din garanţie, care au mai puţin de 7 ani de funcţionare (pentru implanturi cohleare), respectiv de 5 ani de funcţionare (pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă) şi care nu mai pot fi reparate, raportul de service care atestă imposibilitatea reparării se va anexa foii de observaţie.”

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (IMPLANT COHLEAR ŞI PROTEZE AUDITIVE)

„2) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă.

Criteriile de eligibilitate:
a) procesor de sunet (partea externă) care a împlinit 7 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare;
b) procesor de sunet (partea externă) care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării.

3) Înlocuirea procesorului de sunet (partea externă) la pacienţii cu proteze implantabile cu ancorare osoasă din motive de uzură fizică şi pentru a asigura pacientului performanţa auditivă optimă.

Criteriile de eligibilitate:
a) procesor de sunet care a împlinit 5 ani de funcţionare (de la data activării), deoarece din cauza uzurii nu mai asigură parametrii optimi de funcţionare;
b) procesor de sunet care s-a defectat după ieşirea din perioada de garanţie şi nu mai poate fi reparat, conform raportului de service din partea departamentului de service al producătorului, care atestă imposibilitatea reparării;
c) procesor de sunet care nu mai asigură auzul datorită formei progresive/evolutive a hipoacuziei;
d) deteriorarea rezervei cohleare (a pragurilor auditive în conducerea osoasă) care devine nestimulabilă prin procesorul purtat de pacient, dar permite stimularea prin schimbarea tipului de procesor cu unul cu amplificare superioară.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:
a) număr de implanturi cohleare/an: 179;
b) număr de proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă/an: 25;
c) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 100;
d) număr procesoare de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 12;

2) indicatori de eficienţă:
a) cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei;
b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă/an: 29.948 lei;
c) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru implanturi cohleare: 32.238 lei;
d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an pentru proteze implantabile cu ancorare osoasă: 21.000 lei.”

Finanțare

Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2019 pentru Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) – mii lei:
27.972,62 – Credite de angajament
24.890,00 – Credite bugetare


0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.