ACTUALIZARE începând cu veniturile aferente lunii iunie 2019, valoarea maximă a plafonului de reducere a impozitului pe profit de plată se majorează la 0,75% din cifra de afaceri, fără a depăşi 20% din impozitul pe profit (Lege nr. 156 din 25 iulie 2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal). Toate celelalte prevederi rămân neschimbate.

 

În vigoare de la 1 aprilie 2019

REZUMAT:

  • Societăţile plătitoare de impozit pe profit pot efectua sponsorizări cu respectarea condiţiilor prevăzute din legea sponsorizării nr. 32/1994. Aceste sponsorizări reduc impozitul pe profit de plată cu procentul de 0,5% din cifra de afaceri, fără a depăşi 20% din impozitul pe profit, iar cheltuiala cu sponsorizarea este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit.
  • Microîntreprinderile (plătitorii de impozit pe venit) pot efectua sponsorizări, începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, și reduc impozitul pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20%.
  • Pentru a putea fi aplicate facilităţile fiscale condiţia este ca organizaţia fără scop patrimonial să fie înregistrată în „Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale”, ţinut de ANAF. Acest registru este public.

 

Extras din Legea nr. 30/2019

Art. 25 alin. 4 i) „cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea (…) potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

Art. 56 (11) „Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.”

(Lege nr. 30/2019 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019)

 


0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.