Începând de la 3 septembrie 2018 este în vigoare un act normativ care stabileşte că inspectorii Ministerului Finanțelor vor putea controla practic toate sumele de bani primite de asociaţii şi organizaţii non-profit (ONG-uri). Până acum, nu erau reglementate mecanisme ori proceduri de verificare a modului în care sunt utilizaţi banii acordaţi prin sponsorizări, de la bugetul de stat ori din redirecţionarea impozitului pe venit.

Astfel, vor fi controlate:

  • modul de utilizare a sumelor acordate prin acțiuni de sponsorizare/mecenat pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de beneficiarul sponsorizării, respectiv ca activitate filantropică, reducând impozitul pe profit/venit, (în sensul respectării Legii nr. 32/1994),
  • modul de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecționate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice (potrivit prevederilor titlului IV din Codul Fiscal),
  • modul de utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanțarea asociațiilor și fundațiilor non-profit.

Controalele vor viza inclusiv perioada anterioară intrării în vigoare a actului normativ, cu respectarea termenului de prescripție prevăzut de Ordonanța privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare. Termenul de prescripție este de 5 ani în mod obișnuit (10 ani dacă eventuale prejudicii rezultă din săvârșirea unei infracțiuni).

Iată textul actului normativ (OG nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice):

Art. I – După articolul 11 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, art. 11^1, cu următorul cuprins:

 

„Art. 11^1 – Controlul modului de respectare a utilizării mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale primite de beneficiarii sponsorizărilor şi mecenatelor, în scopul pentru care au fost transferate prin actele prevăzute la art. 1, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”

 

Art. II – Controlul modului de respectare a utilizării fondurilor primite de beneficiarii sumelor redirecţionate în baza Titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în scopul pentru care au fost înfiinţaţi sau funcţionează, se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

 

Art. III – După articolul 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 48^1, cu următorul cuprins:

„Art. 481. – Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul general consolidat al statului în condițiile prezentei ordonanțe se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin aparatul de inspecție economico-financiară, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.”

 

Art. IV. – În cazurile reglementate la art. 111din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, la art. 481din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. II din prezenta ordonanță, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 8-25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.

Cu alte cuvinte:

Categories: BLOG

0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.