Conform HG nr. 564 din 4 august 2017, Guvernul României a decis asupra modalității în care sunt acordate drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar.

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către părintele sau alt reprezentant legal al copilului și este însoţită de următoarele documente, în copie:

  1. certificatul de naştere sau CI al/a beneficiarului;
  2. actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal;
  3. certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
  4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la HG 564/2017;
  5. declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) şi 2.b) la aceeași HG.

Sumele sunt aprobate anual judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat și se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice, potrivit fundamentărilor transmise la proiectul de buget.

Descarcă HG 564/2017 aici.


0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.