Prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, începând cu luna august 2017 familiile care au în întreținere un copil încadrat în oricare din cele 4 grade de handicap vor primi un stimulent financiar lunar în valoare de 1.000 lei.

„Darul Sunetului” mulțumește membrilor CGMB și d-nei primar Gabriela Firea pentru inițiativă și pentru adoptarea hotărârii care face posibil acest ajutor.

Dosarele se depun începând cu data de 1 august și vor conține:

 1. Cerere tip, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani) sau actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 4. Certificatul de încadrare în grad de handicap, emis pe raza Municipiului București, original;
 5. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
 6. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original – unde este cazul;
 7. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original – unde este cazul;
 8. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
 9. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. La Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura dinspre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 statia Ciceu.

SAU 2. Online (scanate) la dgas.ro.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București, cu condițiile cumulative:

 1. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București;
 2. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
 3. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.

Pentru mai multe detalii verificați website-ul DGAS sau telefonați la 0800 821218, luni-vineri, orele 9-16.


0 Comments

Spune ceva...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.