Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu dizabilități și / sau CES – Propunere de politică publică

Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu dizabilități și / sau CES, cu accent pe nevoile copiilor cu deficiențe auditive și vizuale Definirea problemei În România „statul asigură cetățenilor drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, Read more…