BLOG

Asociațiile de pacienți se adresează autorităților privind problemele persoanelor cu implant auditiv

Mai multe organizații de pacienți au adresat Ministerului Sănătății un Memoriu privind problemele persoanelor cu implant cohlear și propuneri pentru îmbunătățirea situației acestora.

Astfel, Asociația persoanelor cu deficiențe de auz „Darul Sunetului”, Asociația „Să auzim glasul mamei” și Asociația persoanelor cu deficiențe de auz „Lumea Sunetelor” s-au adresat ministrului Sănătății pentru rezolvarea următoarelor probleme care afectează viața persoanelor deficiente de auz precum și funcționarea optimă a programului național de sănătate destinat acestora: cvasi-inexistența screeningului audiologic neonatal, problema vârstei minime a implantarii și subsecvent cea a intervenţiei chirurgicale la copilul mic, probleme generale legate de funcționarea Programului național de implant cohlear și deficiențele din serviciilor post-operatorii destinate pacienților cu implant.

Asociațiile de pacienți au transmis ministerului următoarele:

1. Problema screeningului audiologic neonatal

În pofida lipsei personalului de specialitate care să poată derula investigațiile audiologice neonatale, insistăm asupra importanței acestei proceduri care duce la diagnosticarea imediată după naștere a deficiențelor de auz și la intervenția precoce. Se poate câștiga timp foarte important pentru recuperarea copilului ce urmează a fi protezat și mai ales a celui care urmează să fie implantat. Propuneri:
  • Executarea screening-ului de personalul cu studii medii (practică de rutină în alte țări). O decizie în acest sens, dar și aplicarea ei eficientă, ar crea premise de recuperare mai bune pentru pacienți.
  • Sprijinirea, de către organizațiile non-guvernamentale ale pacienților/părinților, a achiziționării aparaturii necesare screening-ului (acolo unde ea lipsește) și parteneriatul ministerului cu acestea pentru o campanie de conștientizare a părinților privind importanța efectuării acestei investigații.
(mai mult…)

De Darul Sunetului, Acum