Ethical aspects of ICT implants (information and communcation) in the human body. Opinion

OPINION OF THE EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION Opinion of the European group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission regarding Ethical aspects of ICT implants (information and communcation implants) in the human body N° 20 Adopted on 16/03/2005 Original in English Information and communication technologies (ICT) pervade our lives. Thus far, this pervasive influence has mainly involved devices that we use for private purposes or at the work place such as personal computers, mobile phones, laptops and the like. Due to new developments these devices are becoming more Read more…

Din nou despre beneficiile pe care le aduce escalada copiilor cu deficiențe de auz

Claudiu Miu, despre care am mai scris acum câțiva ani, ne invită din nou să luăm parte împreună cu copiii la programul Escalada, terapie pentru dizabilitate pentru a experimenta Beneficiile escaladei pentru copiii cu deficiențe de auz: Din cauza dificultăților de exprimare, copiii cu deficiențe de auz sunt predispuși la frustrare, comportamente de răzvrătire, episoade de furie. La antrenamentele de escaladă, noi am încercat să le canalizăm energia în ceva pozitiv și să îi ajutăm să-și crească așteptările de la ei înșiși și lumea din jur ieșind puțin din zona lor de confort. Prezența unei deficiențe afectează modul în care o Read more…

„Perspectivă – decizie – reabilitare – incluziune pentru copiii hipoacuzici din România”

Asociația „Perspective” organizează Conferința internațională „Perspectivă – decizie – reabilitare – incluziune pentru copiii hipoacuzici din România” și Workshopul intensiv pre-conferință „Routes to literacy: Supporting deaf children learning to read and write” / „Căi către dobândirea capacității de citire-scriere: Susținerea copiilor hipoacuzici în procesul de alfabetizare”, la Sibiu, pe 6-8 octombrie, sub patronajul domnului Cord Meier-Klodt, ambasador al Germaniei în România și al domnului Emil Hurezeanu, ambasador al României în Germania. Conferința se adresează educatorilor, învățătorilor, terapeuților şi logopezilor din instituțiile de educație de masă și centrele de specialitate sau private care îngrijesc copii cu deficiențe de auz, care folosesc Read more…

Audiență la Ministerul Sănătății pentru problema înlocuirii procesorului de sunet al implantului cohlear

Pe 8 august, președintele asociației „Darul Sunetului”, dl. Bogdan Stanciu, a fost primit în audiență la cabinetul secretarului de Stat din ministerul Sănătății, Cristian Grasu. Subiectul audienței a fost înlocuirea procesoarelor externe („procesoare de sunet/vorbire”) ale sistemelor de implant cohlear, în temeiul Ordinului CNAS nr. 245/2017, subcapitolul III, secțiunea II, punctul l. Reprezentantul asociației a subliniat existența a cel puțin 2 probleme care fac inaplicabilă această prevedere legală, și anume: Ambiguitatea formulării și lipsa normelor de aplicare îngreunează / fac imposibilă rezolvarea favorabilă a cererilor pacienților; Lipsa prețului de referință și a bugetării separate pentru procesoarele externe, Ordinul prevăzând doar Read more…

Cum se acordă drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale încadrați în învățământul de masă

Conform HG nr. 564 din 4 august 2017, Guvernul României a decis asupra modalității în care sunt acordate drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învăţământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an şcolar, de către părintele sau alt reprezentant legal al copilului și este însoţită de următoarele documente, în copie: certificatul de naştere sau CI al/a beneficiarului; actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal; certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE; declaraţie pe Read more…

Primăria București acordă un stimulent lunar pentru copiii încadrați în grade de handicap

Prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, începând cu luna august 2017 familiile care au în întreținere un copil încadrat în oricare din cele 4 grade de handicap vor primi un stimulent financiar lunar în valoare de 1.000 lei. Dosarele se depun începând cu data de 1 august și vor conține: Cerere tip, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro; Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani) sau actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original; Actul de identitate al reprezentantului legal, original; Read more…

Propuneri către CNAS și MS pentru îmbunătățirea Programului Național de Tratament al Surdității prin Proteze Auditive Implantabile

Principalele propuneri trimise recent (martie 2017) catre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății de asociatiile de pacienti cu hipoacuzie pentru îmbunătățirea Programului Național de Tratament al Surdității prin Proteze Auditive Implantabile (implant cohlear și proteze auditive) – PNTSPAI:   1. Includerea în criteriile de eligibilitate PNTSPAI a cazurilor în care implantul cohlear se defectează după ieșirea din garanție (10 ani de la data operației). Trebuie avut în vedere că, pentru reducerea impactului negativ (atât funcțional cât și dpdv psihologic) al lipsei auzului, operația de reimplantare trebuie realizată cu maximă celeritate și în conformitate cu opțiunea anterioara a Read more…

A fost înființat Registrul electronic naţional pentru screening auditiv în spitale

În scopul creşterii ratei de reabilitare a nou-născuţilor diagnosticaţi cu pierdere de auz şi al elaborării politicilor de sănătate publică, conform Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020, Ministerul Sănătății a aprobat implementarea Registrului electronic naţional pentru screening auditiv în spitale (RENSA), care va fi administrat de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Puteți consulta OMS nr. 300/2017, prin care este înființat acest registru, aici. RENSA va fi baza de date electronică prin care se realizează prelucrarea datelor referitoare la rezultatele screeningului auditiv la copiii născuţi în România. Introducerea RENSA a fost una din solicitările făcute de mai mulți ani de asociațiile de Read more…

Ziua internațională a implantului cohlear, sărbătorită la București

Sâmbătă, 25 februarie 2017, Asociațiile de părinți cu copii cu implant cohlear și centrele de implant cohlear din România s-au reunit la București pentru a sărbători „Ziua Internațională a Implantului Cohlear”. Accesul la implantul cohlear înseamnă șansa la o viață normală și independentă a copiilor! Povestea celor care au avut șansa să audă lumea și să se joace cu sunetele, datorită tehnologiei, a fost spusă de părinții copiilor implantați ori chiar de micii beneficiari. Această întâlnire a fost menită să ofere informații despre alegerea implantului cohlear, despre operația propriu-zisă și despre activitatea de recuperare necesară post-operatoriu. Au fost prezente toate Read more…