Prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, începând cu luna august 2017 familiile care au în întreținere un copil încadrat în oricare din cele 4 grade de handicap vor primi un stimulent financiar lunar în valoare de 1.000 lei.

Mulțumim!
„Darul Sunetului” mulțumește membrilor CGMB și d-nei primar Gabriela Firea pentru inițiativă și pentru adoptarea hotărârii care face posibil acest ajutor.

Dosarele se depun începând cu data de 1 august și vor conține:

 1. Cerere tip, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
 2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani) sau actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;
 3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 4. Certificatul de încadrare în grad de handicap, emis pe raza Municipiului București, original;
 5. Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
 6. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, original – unde este cazul;
 7. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original – unde este cazul;
 8. Decizie tutore și act de identitate tutore, original – unde este cazul;
 9. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original – unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura dinspre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 statia Ciceu.

SAU 2. Actele pot fi transmise pe adresa de e-mailstimulent.copiidizabilitati@gmail.com. Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg. Actele se vor transmite toate într-un singur e-mail.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a municipiului București, cu condițiile cumulative:

 1. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza municipiul București;
 2. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;
 3. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată fată de bugetul local.

Pentru mai multe detalii: stimulent.copiidizabilitati@gmail.com, 0800821218, luni-vineri, orele 9-16.

Articole similare

BLOG

Concluziile întâlnirii cu tema „Implantul cohlear: între nevoile pacienților și standardele europene”

În data de 09 septembrie 2017, în cadrul Conventus Latin ORL din Sinaia a avut loc masa rotundă „Implantul cohlear: între nevoile pacienților și standardele europene”. Evenimentul a fost organizat de Asociația persoanelor cu deficiențe Citește mai mult…

BLOG

Masă rotundă pe tema Programului național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile

Asociația persoanelor cu deficiențe de auz “Ascultă Viața!” vă invită la masa rotundă având ca temă Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile, respectiv clarificarea cadrului legal privind înlocuirea procesoarelor (externe) de sunet Citește mai mult…

BLOG

Opinie: Este necesară o comisie de bioetică pentru deciziile privind implantul cochlear?

Federal Drug Administration (SUA) defineste implantul ca fiind acel aparat plasat intr-o cavitate formata chirurgical sau natural cu intentia de a ramane acolo pentru o perioada mai mare de 30 de zile. Implantele pot sustine Citește mai mult…