„Deschide-ți gura pentru cel mut și pentru pricina tuturor celor părăsiți. Judecă cu dreptate și apără pe cel sărac și pe cel nenorocit.” (Proverbe 31:8-9).

Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „DARUL SUNETULUI” este o organizație non-guvernamentală, non-profit și apolitică, ce are ca scop reprezentarea intereselor  persoanelor cu deficiențe de auz din România, în mod special pe cele ale copiilor hipoacuzici și ale familiilor acestora.

Obiectivul „Darul Sunetului” este îmbunătățirea situației generale a persoanelor deficiente de auz, prin mai buna lor integrare socială și profesională.

Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
 • organizarea de manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice;
 • realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 • acordarea de consultanță și consiliere, precum și de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;
 • informarea și sprijinirea familiilor copiilor cu deficiențe de auz pentru creșterea și educarea acestora, în conformitate cu statutul lor special;
 • monitorizarea și sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de advocacy, cum ar fi:
  • solicitarea instituirii screening-ului neo-natal specific în toate maternitățile din România;
  • promovarea formării de specialiști în lucrul cu persoane cu deficiențe de auz (logopezi, audiologi etc.);
  • solicitarea instituirii prin lege a Zilei Naționale a Persoanelor cu Deficiențe de Auz;
  • supravegherea aplicării în România a prevederilor Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Asociația „Darul Sunetului” este afiliată la „Coaliția pentru Familie”.

Notă specială: „Darul Sunetului” este exclusiv o organizație a pacienților. Nu nu reprezentăm în niciun fel interesele producătorilor sau comercianților de soluții auditive.

Citește Statutul asociației [pdf]

Descarcă pliantul de prezentare [pdf]Mom_Son_resize