„Deschide-ți gura pentru cel mut și pentru pricina tuturor celor părăsiți. Judecă cu dreptate și apără pe cel sărac și pe cel nenorocit.”
(Proverbe 31:8-9).

Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz „DARUL SUNETULUI” este o organizație non-profit, neafiliată apolitic, ce are ca scop reprezentarea intereselor persoanelor cu deficiențe de auz din România, în mod special pe cele ale copiilor hipoacuzici și ale familiilor acestora.

Asociația a fost fondată în 2010 de un grup de părinți ai unor copii cu hipoacuzie, purtători de implant cohlear.

Obiectivul „Darul Sunetului” este îmbunătățirea situației generale a persoanelor deficiente de auz, prin mai buna lor integrare socială și profesională. „Darul Sunetului” este o organizație a pacienților. Nu reprezentăm în niciun fel interesele producătorilor sau comercianților de soluții auditive.

Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
 • organizarea de manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice;
 • realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 • acordarea de consultanță și consiliere, precum și de asistență juridică membrilor Asociației, în conformitate cu scopul acesteia;
 • informarea și sprijinirea familiilor copiilor cu deficiențe de auz pentru creșterea și educarea acestora, în conformitate cu statutul lor special;
 • monitorizarea și sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de advocacy, cum ar fi:
  • solicitarea instituirii screening-ului neo-natal specific în toate maternitățile din România;
  • promovarea formării de specialiști în lucrul cu persoane cu deficiențe de auz (logopezi, audiologi etc.);
  • solicitarea instituirii prin lege a Zilei Naționale a Persoanelor cu Deficiențe de Auz;
  • supravegherea aplicării în România a prevederilor Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Mom_Son_resize